فیلتر ممبران

 وسیله ای است  که برای فیلتر کردن یا حذف ذرات از آب که به یک مانع غشا متکی است. مایعات به دلیل اختلاف فشار بین یک طرف غشا و طرف دیگر غشا از وسط عبور میکنند و آلودگی ها در یک طرف باقی می مانند.دستگاههایی که از فیلتر ممبران استفاده میکنند هم عمل تصفیه اب به خوبی انجام میشود و هم قیمت کمتری دارند.

ممبران به عنوان یک فیلتر کاملاً خاص عمل می کند که اجازه عبور آب را از ان می دهد ، در حالی که جلوی ورود مواد جامد معلق و سایر مواد را می گیرد.مواد خاصی میتوانند از ممبران عبور کنند ، در حالی که مواد دیگر گرفتار میشوند.

فیلتر ممبران مانع از ورود مواد پلیمری ، سرامیکی یا فلزی هستند که برای جداسازی مواد محلول (املاح) ، کلوئیدها یا ذرات ریز از محلول ها استفاده می شوند .

چهار گروه پذیرفته شده از ممبران وجود دارد که این‌ها براساس اندازه موادی تعریف می‌شوند که برای جدا کردن از مایع مورد نیاز هستند .

انواع ممبران  به عنوان اسمز معکوس ، نانو فیلتراسیون ، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون شناخته می شوند اما اسمز معکوس

بیشتر از بقیه موردتوجه قرار گرفته است و از نظر کارایی هم بسیار قدرتمندتر است .

قیمت :